Konkurence potvrdila šetrnost naší technologie čištění HeatAir

Konkurenční společnost, která se také zabývá renovací filtů pevných částic na českém trhu a svoji univerzální technologii čištění využívá  rovněž na čištění sklepů, fasád a odstraňování barev z kovových materiálů, se rozhodla vyčistit v naší firmě filtr pevných částic a provést tak otestování kvality našich služeb. Test, který společnost uvedla na svých webových stránkách, jednoznačně prokazuje efektivitu a šetrnost naší technologie Heat Air k renovovaným filtrům pevných částic.

Námi renovovaný filtr, který konkurenční společnost do naší společnosti přivezla na renovaci, pocházel z vozidla Škoda Octavia RS. Na základě testu měření konkurenční společností došlo ke zvýšení propustnosti filtru , resp. ke snížení protitlaku ze 41 mbarů na 29 mbarů (podrobnosti o způsobu měření a vstupním tlaku však firma bohužel neuvádí) a k extrakci 35 g popela. Vzhledem k tomu, že se jednalo o filtr se středním zanesením popela s propustnosti (8 inAq - dle podtlakového měřícího stroje HeatAir), byl filtr z větší části zanesen nespálenými sazemi, které bývají primárním zdrojem ucpání filtru, filtr se podařilo zbavit efektivně veškerého popela.

Po namontování filtru pevných částic do vozidla by filtr pevných částic zcela splňoval hodnoty propustnosti jak na volnoběžné otáčky při částečně otevřeném i plně zavřeném EGR ventilu, tak i při plném tahu vozidla při maximálním absolutním tlaku v sání, který je u vozidla Škoda Octavia RS 2500 mbarů.

Tabulka zveřejněného testu 

zdroj: konkurenční společnost 

jen tabulka.png

Konkurenční technologie následně poškodila filtr

vcds-graf-zaneseni-dpf.jpgKonkurenční společnost však následně chtěla dokázat, že z filtru pevných částic dokáže extrahovat ještě další popel, což demontruje informací, že po našem čištění z filtru pevných částic vyextrahovali ještě dalších 100g popela, tedy celkových 135 g popela na jeden filtr pevných částic. To je ale zcela nesmyslné, protože tolik popela se do filtru DPF z vozidla Škoda nevejde! To si může ověřit každý, kdo disponuje diagnostikou VCDS nebo VAS. U DPF filtrů koncernu VW je maximální mez zaplnění 60 - 70 gramů. Již na hodnotě 45-50 gramů vozidlo obvykle spustí náhradní režim a nedovolí další regenerace.  I když jde pouze o orientační hodnotu, vypočtenou na základě provozních cyklů vozu, není důvod podezírat koncern VW, že by ve svých informacích lhal.

Je tedy zcela zjevné, že dalším agresivním čištěním konkurenční technologií muselo zákonitě dojít k poškození vnitřních stěn filtru pevných částic a jeho nevratnému poškození! Oněch 100 gramů je tak ubytek samotné keramiky filtru, která byla vlivem nevhodné technologie poškožena a z těla filtru vyfouknuta. Je sice hezké, že po čištění filtru získáte opravdu vysokou propustnost filtru, ovšem efektivita zachytávání částic je pak velmi nízká a lze ji přirovnat k odstraněnému DPF a vozidlo neprojde na emisích! 

Jak je vidět, ne všechny technologie jsou na renovaci filtrů pevných částic vhodné. Systém CleanTaxx, resp. technologie Mycon, využívá na všechny své druhy čištění systém zmrazení materiálu suchým ledem. Filtry pevných částic, které jsou vyráběny ze speciálního druhu keramiky, jsou však už z podstaty svého fungováni uzpůsobeny na vysoké teploty a při prudkém zmrazení může dojít k jejich poškození a protržení. 

Vyplatí se zvolit šetrnou technologii

Na základě tohoto testu necháváme na každém, aby zvážil, která z technologií je jen z logiky věci více efektivní a šetrná k filtru pevných částic. Zda naše technologie HeatAir, která byla speciálně vyvinuta pro filtry pevných částic a využívá principů vysoké teploty a tlaku, pro které byl filtr pevných částic navržen, a nebo konkurenční univerzální technologie, používaná mimo jiné i na čištění odpadů, kanálových vík nebo odstraňování grafitti z omítky, která zmrazí filtr pevných částic a riskuje jeho protržení.

Pro všechny naše zákazníky můžeme zaručit následující:

 • váš filtr pevných částic bude podrobně diagnostikován
 • výstupní kontrolou projde vždy jen plně vyčištěný filtr pevných částic - jinak neúčtujeme
 • renovace proběhne šetrně - pozvolnou cestou navyšování tlaků v cyklech - nikoli okamžitým protažením vysokým tlakem zmrazeného vzduchu
 • získáte protokol o měření propustnosti na podtlakovém testeru 
 • získáte protokol o množství extrahovaných sazí a množství extrahovaného popela
 • provedeme test o absenci / přítomnosti prasklin ve filtru pomocí prosvětlovacího skeneru

 

Součástí protokolu o renovaci je také protokol na kontrolu systémů na vozidle:

 • kontrola EGR ventilu
 • kontrola korekcí vstřikovačů
 • kontrola snímače diferenciálního tlaku filtru DPF - volnoběh / jízda
 • kontrola snímačů teploty
 • kontrola regulace tlaku turbodmychadla

 

Pokud zákazník přistaví celé vozidlo na renovaci, jsou tyto testy provedeny přímo na vozidle. Pokud je renovace provedena prostřednictvím vzdáleného autoservisu, společně s renovovaným filtrem dodáváme protokol s požadovanými hodnotami, které mohou být diagnosticky zkontrolovány a zjištěno, zda vozidlo nemá skrytou vadu emisního systému, která by filtr pevných částic opět rychle zanesla.

Jak se objednat
Renovaci DPF je možné provést v naší kladenské centrále nebo u smluvních partnerů z řad autorizovaných i neautorizovaných autoservisů. Vyberte si:

Mapa servisních míst