Video - jak probíhá renovace HeatAir

Námi nabízená renovace revoluční metodou HeatAir nabízí možnost zpětného použití již jednou sazemi a popelem zaneseného DPF a FAP filtru. Tento proces prochází několikastupňovým čištěním, tzv. cykly, které se opakují do té doby, než filtr dosahuje hodnot podobných, jako je tomu u filtru nového. Protože se nechceme po vzoru jiných firem schovávat za zázračné know-how, zveřejňujeme způsob, jak celý proces čištění u naší firmy vlastně funguje a co všechno se s filtrem po přijetí zakázky provádí. Nechceme se tak zařadit mezi ty, pro které je ukrývání za tajemné know-how na prvním místě. Oproti jiným řešením problematiky renovace na trhu, kde zákazníkovi nezbývá, než věřit, že zmíněná metoda filtr skutečně vyčistí, zveřejňujeme celý proces čištění ve zkrácené verzi formou videoukázky, tak abyste si sami mohli udělat obrázek o tom, která z metod čištění je skutečně účinná a zajistí Vám jistotu funkčnosti vašeho filtru po této renovaci.

Fáze 1 - termické spalování

Tuto prvotní fázi je možné přirovnat k regeneraci ve vozidle, kdy je zvyšována teplota filtru povstřikem nafty, čímž se má docílit vyhoření většího objemu prachových částic uložených ve filtru. I u technologie HeatAir hraje vyhoření filtru důležitou roli. Aby bylo možné zrecyklovat keramické tunely DPF filtru zcela do hloubky, provádíme vlnovou termální renovaci, během níž dochází k zahřátí filtru na vysokou teplotu a tím k důkladné přeměně všech usazených částic na popel. Zatímco ve vozidle dochází ke krátkodobému zahřátí na teplotu 600-800 stupňů po dobu cca 10 minut, naše technologie umožňuje řízený proces spalování po několikanásobně delší dobu, samozřejmě mimo vozidlo. K vyhřátí filtru dochází v tzv. vlnách, které přesně sleduje sonda a umožňuje dosáhnout několikanásobně vyšší účinnosti, než je tomu při regeneraci přímo ve voze. Zároveň je díky přesným senzorům možné uchránit filtr od přehřátí s rizikem poškození. Cílem této fáze je změnit všechny částice na popel, který následně dokážeme z filtru vyjmout.

Fáze 2 - tepelná tryska

V druhé, nejdůležitější fázi čištění, dochází k extrakci popela z kanálků DPF filtru. Tento proces zajišťuje automatická vysokotlaká vzduchová tryska. Díky využití vysokého tlaku vzduchu, který je navíc nastaven na vyšší teplotu, než okolní vzduch, dochází k vytlačení popela ven. Jedná se de facto o fyzikální princip vzniku miniaturního vzduchového víru s vertikální osou, který je schopen polapit a vyexportovat uložený popel z útrob filtru pevných částic. Princip je totožný jako u tornáda, které je schopno uzvednout ze zemského povrchu předměty o váze až několika tun.

Fáze 3 - zpětný sukční systém


Třetí fází je zpětný sukční systém, který dokáže získat z filtru i zbylé částečky, které jsou jednosměrně neprostupné. Provádí se na principu podtlaku a opět velmi přesně a pod kontrolou tlakových čidel vyzvedne z kanálků filtru zaseklé částice, jež nebylo možné vyzvednout vzduchovým vírem. 

V závislosti na tom, jak hodně je filtr zanesený, provádíme vždy větší množství cyklů po sobě, obvykle 3-8. Na základě podrobného měření prostupnosti filtru jsme tak schopni přesně určit, zda je filtr již dostatečně propustný a připravený na další provoz ve vozidle.

Je velmi důležité upozornit, že součástí technologie je i velmi účinný systém filtrace a tím i garantované zachycení veškerých prašných částic a popela vytlačených z filtru, se zajištěnou následnou ekologickou likvidací. Díky tomu je zajištěna dostatečná ochrana zdraví obsluhy i životního prostředí jako celku.

Jak se objednat
Renovaci DPF je možné provést v naší kladenské centrále nebo u smluvních partnerů z řad autorizovaných i neautorizovaných autoservisů. Vyberte si:

Mapa servisních míst