Jak poznat vůz s funkčním DPF

Kupujete automobil a nevíte, jestli je vybaven filtrem pevných částic? Poradíme vám, jak jeho přítomnost ve vozidle ověřit.

Koncovka výfuku:

Podívejte se nejprve na koncovku výfuku. Vozidla, která jsou vybavená filtrem pevných částic, smějí mít koncovku výfuku rovnou. Vozy bez filtru DPF mají obvykle konec výfuku zahnutý směrem dolů, tak aby saze a spaliny mířili k zemi. Jde o obecný postup, jak se rychle zorientovat, nicméně nemusí být vždy 100%.

Některé typy vozidel mohou mít falešnou koncovku, která je na vozidle pouze na okrasu a pod vozidlem pak skutečné vyústění výfuku. Takto to mají typicky starší modely Subaru. Vždy si proto nastartováním vozidla ověřte, že z koncovky výfuku něco vychází.

Čistota výfuku

Sáhněte si do výfuku a podívejte se na prst. Pokud je čistý, vozidlo je vybaveno filtrem pevných částic. Pokud je váš prst černý, filtr pevných částic ve vozidle není. Tímto jednoduchým testem jde snadno ověřit aktuální přítomnost filtru pevných částic. Nepoznáte však, zda jím auto má být vybaveno nebo ne. 

Pokud tedy má vůz rovnou koncovku a navíc špinavou, může se jednat o odstraněný filtr pevných částic, kde hrozí odebrání technického průkazu. Může však jít i o tuningovou koncovku navařenou na původní výfuk u vozidla, které nebylo DPF vybaveno.

Vybavenost DPF filtrem prozradí technický průkaz

Další pomůckou, jak zjistit, jestli vozidlo má být vybaveno filtrem pevných částic, je velký technický průkaz. V něm je potřeba vyhledat údaj Součinitel absorbce. Toto číslo definuje maximální dovolenou kouřivost vozidla, kterou musí vozidlo splnit při měření emisí. Vozidla vybavená filtrem pevných částic mají tento součinitel absorbce obvykle stanoven na hodnotu 0,51 a nižší. Pokud je v technickém průkazu uvedena hodnota 0,51 nebo nižší, vozidlo by mělo být vybaveno filtrem pevných částic. 

Některá vozidla starších emisních norem však mohou mít součinitel absorbce i vyšší a přesto filtr pevných částic mohou mít. Jedná se zejména o staré vozy Citroen a Peugeot. Do těchto vozidel se filtry pevných částic začali montovat velmi brzy, přestože tyto automobily spadaly do starých emisních tříd.

Jak mít jistotu?

Pokud chcete mít jistotu, zda to či ono konkrétní vozidlo je vybaveno filtrem pevných částic, je nejlepší obrátit se na prodejce vozidel dané značky. Stačí zavolat na oddělení náhradních dílů, kde vám podle VIN vozidla zjistí, zda pro toto vozidlo je v nabídce filtr pevných částic nebo ne. Pokud je ve výfukové soustavě pouze katalyzátor, filtr pevných částic vozidlem není vybaven.

Jak se objednat
Renovaci DPF je možné provést v naší kladenské centrále nebo u smluvních partnerů z řad autorizovaných i neautorizovaných autoservisů. Vyberte si:

Mapa servisních míst